کاغذ اتاق تمیز

  • کاغذ اتاق تمیز

    کاغذ اتاق تمیز

    کاغذ اتاق تمیز، کاغذی است که مخصوصاً برای به حداقل رساندن ذرات، ترکیبات یونی و الکتریسیته ساکن در کاغذ طراحی شده است.

    در اتاق تمیز که در آن نیمه هادی ها و تجهیزات الکترونیکی با تکنولوژی بالا تولید می شود استفاده می شود.