کت و شلوار سه تکه تصفیه کننده ضد گرد و غبار لباس محافظ غیر بافته یکبار مصرف