دستمال مرطوب Lint Free M-3

  • دستمال مرطوب Lint Free M 3

    دستمال مرطوب Lint Free M 3

    سطح محصول دارای ساختار سوراخ مانند است که بیشتر برای پاک کردن سطح اجسام دقیق استفاده می شود.گرد و غبار کم، اثر پاک کردن خوب، ظرفیت ذخیره سازی آب بالا، نرم و خالص.عوامل شیمیایی مانند مقاومت اسیدی و قلیایی.گرد و غبار کم و ضد الکتریسیته ساکن، می تواند به طور موثر میزان الکتریسیته ساکن تولید شده را کنترل کند.قابل استفاده چندین بار.به طور گسترده ای در صنعت الکترونیک استفاده می شود.همچنین می توان از آن به عنوان یک دستمال مرطوب برای تمیز کردن روزانه استفاده کرد.