کاغذ ویفر سیلیکونی

  • کاغذ ویفر کاغذ ویفر بدون پرز

    کاغذ ویفر کاغذ ویفر بدون پرز

    کاغذ ویفر همچنین به کاغذ تجمع ضد الکتریسیته ساکن، کاغذ ویفر سیلیکونی، پد بافر در جعبه ویفر نیمه هادی، پد بافر ویفر خورشیدی، پد در جعبه ویفر نیمه هادی، بافر PCB، اسپیسر رسانا، اسپیسر ویفر ضد الکتریسیته ساکن، اسپیسر ویفر رسانا، دایره ای نیز گفته می شود. ویفر اسپیسر و ویفر مربع، و همچنین با توجه به فرآیند تصفیه سطح، پد ویفر برجسته ضد الکتریسیته ساکن نامیده می شود.این محصول از مواد فیلم رسانای دائمی یا ضد الکتریسیته ساکن با پرس گرم، برجسته کاری و دی...