نوت بوک بدون گرد و غبار

  • دفترچه یادداشت اتاق تمیز

    دفترچه یادداشت اتاق تمیز

    نوت بوک Cleanroom از کاغذ مخصوص بدون گرد و غبار ساخته شده است که دارای آلودگی یونی کم و تولید ذرات و فیبر کم است. این نوت بوک قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست است. خط نوت بوک با جوهر مخصوص چاپ می شود. همچنین می تواند با اکثر جوهرها در نوشتن سازگار باشد. بدون لکه گیری. به طور قابل توجهی تولید گرد و غبار ریز را کاهش می دهد، ظرفیت جذب جوهر را افزایش می دهد.این می تواند گرد و غبار تولید شده توسط سوراخ اتصال نوت بوک تصفیه صحافی را به حداقل برساند.