رول کاغذی آبی صنعتی

  • رول کاغذی آبی صنعتی

    رول کاغذی آبی صنعتی

    رول کاغذی آبی صنعتی

    کاغذ پاک کن از مواد نبافته، مقرون به صرفه، بهداشتی و کیفیت پایدار ساخته شده است.فضای موجودی را اشغال نمی کند، جذب قوی دارد، به سطح جسم آسیب نمی رساند، پرز نمی ریزد، الکتریسیته ساکن تولید نمی کند و می تواند با حلال ها و مایعات دیگر استفاده شود.