کاغذ ضد زنگ

  • کاغذ ضد زنگ VCI

    کاغذ ضد زنگ VCI

    VCIکاغذ ضد زنگ با فرآیند خاصی تصفیه می شود.در فضای محدود، VCI موجود در کاغذ شروع به تصعید و تبخیر عامل گاز ضد زنگ در دما و فشار معمولی می‌کند، که به سطح جسم ضد زنگ نفوذ می‌کند و آن را جذب می‌کند تا یک لایه محافظ متراکم با ضخامت یک مولکولی تشکیل دهد. ، بنابراین به هدف ضد زنگ دست می یابد.