تشک های چسبناک

  • تشک های چسبناک

    تشک های چسبناک

    تشک چسبنده که به عنوان چسب کف چسبنده نیز شناخته می شود، از آخرین فناوری و با چسب آب حساس به فشار سازگار با محیط زیست استفاده می کند که چسبندگی یکنواخت کل سطح هر لایه از تشک چسبنده را امکان پذیر می کند.بدون چسب، بدون بو، بدون سمیت.