کاغذ بدون گوگرد

  • کاغذ بدون گوگرد

    کاغذ بدون گوگرد

    کاغذ بدون گوگرد یک کاغذ لایی مخصوص است که در فرآیند نقره‌کاری PCB در تولیدکنندگان برد مدار برای جلوگیری از واکنش شیمیایی بین نقره و گوگرد در هوا استفاده می‌شود.عملکرد آن جلوگیری از واکنش شیمیایی بین نقره در محصولات آبکاری و گوگرد موجود در هوا است، به طوری که محصولات زرد می شوند و در نتیجه واکنش های نامطلوب ایجاد می شود.وقتی محصول تمام شد، از کاغذ بدون گوگرد برای بسته بندی محصول در اسرع وقت استفاده کنید و هنگام دست زدن به محصول دستکش بدون گوگرد بپوشید و سطح آبکاری شده را لمس نکنید.