رنگ زرد

  • کاغذ هنر زرد DCR PAD

    کاغذ هنر زرد DCR PAD

    کاغذ هنر زرد DCR-PADتوسط یک ترکیب ساخته می شونداز چسب اکریلیکپوشش داده شدهکاغذ هنر زرد.این عمدتا در تمیز کردن گرد و غبار یا ذرات از غلتک سیلیکونی استفاده می شود، نگاه داشتنغلتک تمیز کننده را در شرایط کار تمیز کنید تا اطمینان حاصل شود که غلتک سیلیکونی و قلم چسبنده می توانند بارها و بارها استفاده شوند.

  • پد DCR

    پد DCR

    پد DCR، پد حذف گرد و غبار، همراه با غلتک تمیز کننده سیلیکونی استفاده می شود. این می تواند گرد و غبار را از غلتک های تمیز کننده سیلیکونی حذف کند تا اطمینان حاصل شود که غلتک تمیزکننده می تواند تکرار شود. این به طور گسترده در فرآیند تمیز کردن سطح تخته استفاده می شود. با تمیزی بالا